Projekt EU

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKU GLUE+MORE S.R.O.
CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003422
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozšíření sociálního podniku glue+more s.r.o. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám v objektu vlastněném sociálním podnikem a tím k navýšení prostorové kapacity rukodělného podniku, která je nyní nedostatečná.